Actueel

Nieuws

Intentieovereenkomst Heeren van Werkhoven Lokaal nieuws vrijdag 29 oktober 2021

Intentieovereenkomst Heeren van Werkhoven

Gisteren hebben Burgemeester Ruud van Bennekom van de gemeente Bunnik en Jeroen Suijkerbuijk namens Kalliste, de intentieovereenkomst ondertekend voor het project Heeren van Werkhoven, dat gebouwd gaat worden aan de Herenstraat.

Samen met Wolfs Architecten en Giesbers Ontwikkelen en Bouwen heeft Kalliste een plan ontwikkeld met 20 grondgebonden woningen en 9 sociale huurappartementen. Het plan wordt gerealiseerd op de voormalige centrumlocatie van het Loonwerkersbedrijf Van Impelen, dat sinds juni van dit jaar de locatie aan Kalliste heeft overgedragen.

De commissie Welstand van de gemeente Bunnik heeft het plan inmiddels akkoord bevonden.

‘Deze ontwikkeling is een verbetering voor de dorpskern Werkhoven met de mix van koop- en huurwoningen’, aldus burgemeester Ruud van Bennekom.

Kalliste is, net als bij het project NieuwEyk aan het Meester van Rooijenplein, verheugd Werkhoven weer een stukje mooier te kunnen maken.  

Herontwikkeling van binnenstedelijke locaties brengt extra uitdagingen met zich mee. Door het actief en vooraf betrekken van alle omwonenden bij de planvorming middels de  omgevingsdialoog, zorgt Kalliste ervoor dat het plan zo goed mogelijk binnen de bestaande omgeving wordt ingepast.

Naar verwachting start de verkoop van de woningen in het eerste kwartaal van 2022. De bouw zal vervolgens in het derde kwartaal van dat jaar starten. De projectwebsite van Heeren van Werkhoven is inmiddels verder uitgebreid en geeft een eerste inzicht in het huidige plan.

Akkoord Welstand Lokaal nieuws dinsdag 26 oktober 2021

Akkoord Welstand

Afgelopen week hebben de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en de gemeente Bunnik haar akkoord gegeven op de plannen van Heeren van Werkhoven.

Afgelopen week hebben de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en de gemeente Bunnik haar akkoord gegeven op de plannen van Heeren van Werkhoven.

Voor ons hét moment om de volgende stap in de ontwikkeling te zetten. Binnenkort zal dan ook het uitwerkingsplan in procedure worden genomen en wordt de verkoop en de vergunningsaanvraag verder voorbereid. Naar verwachting start de verkoop van de woningen in het eerste kwartaal van 2022.

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Bunnik.

Aanmelden